pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  13

přenos dat skrz digitální PSTN • nápad, jak zvýšit rychlost přenosu dat skrz digitální pevnou telefonní síť: – odstranit jednu z konverzí mezi analogovou a digitální podobou přenášeného signálu • a tím zmenšit režii, která snižuje nejvyšší dosahovanou rychlost přenosu dat • realizace: – na jedné straně PSTN (na straně zákazníka) nechat beze změny • použít „klasický“ (uživatelský, zákaznický) telefonní modem – na druhé straně (na straně poskytovatele služby/ISP) použít speciální variantu modemu, a ten připojit „přímo na ústřednu“ • fakticky: tak, aby se nemusela provádět druhá konverze A/D • důsledek: – díky eliminaci jedné ze dvou konverzí lze snížit režii • zmenšit zpomalení oproti 64 kbit/s v rámci ústředen a digitálního traktu mezi ústřednami