pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  11

digitální PSTN • s postupem času se (pevná) telefonní síť stala digitální – co se změnilo: • telefonní ústředny fungují digitálně (v ČR dokončeno k roku 2002) – pracují se „zdigitalizovaným“ hlasem • pro kodek použita technika PCM (Pulse Coded Modulation), na 1 hovor připadá 64 kbit/s • trakty, propojující jednotlivé ústředny, fungují digitálně – pro přenos více hovorů současně využívají techniku časové multiplexu • TDM, Time Division Multiplexing – co se nezměnilo: • místní smyčky jsou nadále využívány analogově !!! – přenáší analogový signál (analogové telefony stále pracují s rozsahem 300-3400 Hz) • hovor (i signalizace) musí být převáděny z analogové do digitální podoby a naopak !! – k převodu  z/do digitální podoby dochází na vstupu/výstupu z ústředny