pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  10

analogová PSTN • pevná telefonní síť byla původně (výhradně) analogová – poskytovaná služba (POTS) byla analogová • rozhraní k síti PSTN bylo analogové, signalizace byla analogová (pulzní/tónová volba) • místní smyčky byly využívány jako analogové – přenášely analogové signály v rozsahu 300 až 3400 Hz – telefonní ústředny byly analogové • zpočátku mechanické  (reléové), později elektronické – trakty (spoje, propojující ústředny, angl: trunk) byly analogové • k přenosu více hovorů současně používaly techniku frekvenčního multiplexu – každý hovor je posunut do jiné „frekvenční polohy“ • z tohoto důvodu byl frekvenční rozsah omezen na 300-3400 Hz !!! – aby byl co nejmenší (3,1 kHz), a na jeden analogový trakt se vešlo co nejvíce hovorů