pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  9

ATM buňky • technologie ATM se snaží vyjít vstříc potřebám obou světů – svět spojů/telekomunikací: • preferuje přepojování okruhů • preferuje spojovaný a spolehlivý přenos • preferuje podporu QoS – nejlépe vyhrazenou kapacitu • chce, aby přenášené bloky byly co možná nejmenší – aby se dalo emulovat přepojování okruhů – aby přenosové zpoždění bylo co nejmenší • „když je potřeba něco rychle odeslat, aby se co nejrychleji našel nějaký volný slot, do kterého se dají data vložit a nechat přenést ….“ – svět spojů/telekomunikací požadoval: • přenášené bloky nesmí být větší než 32 bytů ! – svět počítačů a počítačových sítí • preferuje přepojování paketů • preferuje nespojovaný a nespolehlivý přenos • preferuje princip best effort – jednoduchost, efektivnost, rychlost • chce, aby přenášené bloky byly co možná největší – aby přenos byl co nejefektivnější • aby režie, připadající na různé hlavičky a patičky, byla co nejmenší (relativně, k velikosti přenášených dat) – svět počítačů říkal: • bloky menší jak 64 bytů nemají smysl ! • výsledný kompromis: aritmetický průměr mezi 32 a 64 byty = 48 bytů – technologie ATM přenáší bloky o pevné velikosti (těla / nákladové části) 48 bytů • jde o tzv. ATM buňky – mají ještě hlavičku o velikosti 5 bytů, celkem tedy 53 bytů (i s hlavičkou)