pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  8

ATM (Asynchronous Transfer Mode) • technologie ATM vznikla ve světě spojů – původně: pro potřeby sítí Broadband ISDN (B-ISDN) • jakési „vysokorychlostní ISDN“,  které již nemohlo využívat příliš pomalé (64 kbit/s) kanály, vedoucí skrze digitální telefonní síť – místo toho potřebovalo novou a rychlejší přenosovou technologii – tou se stala právě technologie ATM • sítě Broadband ISDN nikdy nevznikly – ale technologie ATM vznikla a používala se !! • jaká je filosofie technologie ATM? – snaží se být konvergovanou technologií • (původně) měla ambice stát se hlavní/jedinou přenosovou technologií obou světů – světa spojů/telekomunikací a světa počítačů/počítačových sítí • její koncepce se snaží vycházet vstříc potřebám obou světů – není to naivní pokus „vnutit“ jednomu světu řešení druhého světa (spojů/telekomunikací) – v zásadě se to technologii ATM podařilo • dokáže emulovat (napodobovat) přepojování okruhů, s vyhrazenou přenosovou kapacitou • dokáže nabízet i přepojování paketů, stylem best effort • ale (problém): – technologie ATM za to zaplatila příliš vysokou daň • na své složitosti, na velikosti své režie, …….