pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  6

virtuální okruhy Frame Relay • virtuální okruhy (VC) Frame Relay jsou vytvářeny na linkové vrstvě (L2) !!! – přenáší rámce: odsud i označení celé technologie (Frame Relay = předávání rámců) • virtuální okruhy jsou „end-to-end“ – propojují mezi sebou koncové body • označované jako DTE (stejně jako u X.25) – jsou vedeny skrze přepínače • označované jako DCE • směrování (hledání cesty) je řešeno na linkové vrstvě !! – nezapadá to (dobře) do vrstevnatého modelu ISO/OSI • kde má být směrování realizováno až na síťové vrstvě – kterou ale Frame Relay nemá !!