pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  4

architektura X.25 • má 3 vrstvy, které odpovídají 3 nejnižším vrstvám RM ISO/OSI – v terminologii X.25 se původně hovořilo o úrovních (levels), místo o vrstvách (layers) • rozdíl je i v pojmenování třetí vrstvy (L3): v X.25 je „paketová“, v ISO/OSI je „síťová“ – technologie X.25 posloužila jako vzor pro 3 nejnižší vrstvy ISO/OSI • X.25 funguje: – spolehlivě: • má zabudovány velmi silné mechanismy pro opravu chyb při přenosu – předpokládá, že při přenosu dat bude často docházet k chybám • které napravuje • v důsledku toho: je velmi robustní – ale platí za to nízkou efektivností přenosu a vyšší složitostí implementace – spojovaně • pracuje s virtuálními okruhy – po vzoru telefonní sítě • navazuje (a ruší) spojení