pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  30

MPLS • MPLS: Multi Protocol Label Switching – jedno konkrétní (dnes asi nejpoužívanější) řešení , na principu „label switching“ • pochází „ze světa Internetu“: od IETF (definováno v RFC 3031 – MPLS Architecture a dalších) – „Multi Protocol“ = může přenášet síťové pakety různých protokolů • nemusí se jednat pouze o IP pakety – pro vlastní transport dat lze použít různé L2 technologie • ale jejich volba není „vidět“ na L3 !!!! • terminologie: • LES (Label Edge Router): směrovač na okraji MPLS sítě – přidává nálepky k síťovým paketům (při vstupu), resp.  odebírá je (při výstupu) • LSR (Label Switch Router): zařízení „uvnitř“ MPLS sítě • LSP (Label Switching Path): (jednosměrná) cesta „skrz“ MPLS síť • FEC (Forward Equivalence Class): konkrétní proudy/toky síťových paketů – různé FEC představují různé hodnoty nálepek, které se připojují k síťovým paketům • stejná FEC  = stejná hodnota nálepky = data „jdoucí stejnou cestou“ (ke stejnému výstupnímu bodu) • příklad: – pokud MPLS používá technologii ATM,  jednotlivé FEC (hodnoty nálepek) odpovídají virtuálním spojením v ATM • kombinaci VPI a VCI