pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  3

technologie X.25 • přenosová technologie, vytvořená pro potřeby veřejných datových sítí – vznikla v polovině 70. let ve světě spojů, ještě před RM ISO/OSI • v rámci CCITT (International Consultative Committee for Telegraphy and Telephony) – od roku 1993 jde o ITU-T (Mezinárodní telekomunikační unie) – je jednou z nejstarších technologií pro přenos dat na principu přepojování paketů • veřejná datová síť (VDS) – síť, poskytující službu spočívající v přenosu dat • proto: datová síť – provozuje ji (typicky) telekomunikační operátor,  její služby nabízí/prodává za úplatu • využívat může každý, kdo zaplatí, proto: veřejná datová síť • definuje, jak se připojit k veřejné datové síti a jak skrze ni přenášet data – neříká, jak má VDS fungovat uvnitř !!!!