pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  28

přepínání místo směrování • co je nutné udělat? – rozpoznat, které IP pakety „patří k sobě“ • ve smyslu: jdou stejnou cestou (od stejného odesilatele ke stejnému příjemci) – neboli: rozpoznat stejné datové toky/proudy (data flows/streams) na úrovni L3 • datový tok (proud) = „ty pakety, které jdou stejnou cestou“ – od stejného vstupního bodu  do sítě  do stejného výstupního bodu ze sítě • u IP paketů lze poznat relativně snadno: mají stejnou cílovou IP adresu • další postup: – IP paket, patřící k určitému datovému toku, se ve vstupním bodě vloží do L2 obálky a přenese (po L2) až do výstupního bodu, kde se zase vybalí z L2 obálky (a „vrátí“ na L3) • L2 obálka je vlastně linkový rámec – tj. během přenosu L2 obálky jde o přepínání (switching)