pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  27

přepínání místo směrování • připomenutí: protokol IP funguje nespojovaně – tj. každý jednotlivý paket (datagram) je směrován samostatně a nezávisle na ostatních • neboli: pokaždé znovu se hledá optimální cesta – přitom: směrování (routing) na L3 je složité, drahé a pomalé !!!! • důsledek: – v páteřních sítích je to (velmi) neefektivní !!! • počet různých „tras“ zde bývá velmi malý (kvůli malému počtu uzlů v páteřních sítích) • paketů, které cestují mezi stejnými místy (od stejného odesilatele ke stejnému příjemci) je naopak hodně – proto: je zbytečné znovu a znovu (u každého jednotlivého paketu) provádět „úplné“ směrování • myšlenka (jak to udělat jinak): – místo směrování (na L3) použít přepínání (switching, na L2) • které může být podstatně jednodušší, rychlejší a levnější – a je možné jej i „zadrátovat“ (implementovat v HW)