pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  23

permanentní a virtuální okruhy, QoS • virtuální okruhy (a cesty) v ATM mohou být – permanentní (statické): PVC (Permanent Virtual Circuit) • existují „apriorně“ – vytváří je správci sítě pomocí svých nástrojů pro správu • dostávají přidělené konkrétní hodnoty VCI (VPI) – komutované (dynamické): SVC (Switched Virtual Circuits) • vznikají na žádost, na základě jejich aktuální potřeby – podobně jako „vytáčené“ telefonní okruhy • žádosti o navázání či rušení  spojení se posílají  skrze „dobře známý“ virtuální okruh a cestu – VPI = 0, VPI = 5 • 20-bytová adresa cílového uzlu se vkládá do těla ATM buňky • virtuální spojení (Virtual Connection) – je spojení mezi 2 koncovými body • je dáno kombinací cesty a okruhu – každé spojení může mít (jinou) podporu QoS – spojení může být typu 1:1 (unicast) nebo 1:N (multicast) • podpora QoS: – při navazování spojení (permanentního i komutovaného) je možné požadovat konkrétní parametry QoS, například: • přenosovou rychlost – ve významu dle CBR, VBR, ABR a UBR • maximální přenosové zpoždění • maximální jitter • maximální ztrátovost (packet loss) • …… – pokud ATM síť nemá dostatek zdrojů na zajištění požadované QoS, žádosti onavázání spojení nevyhoví !!!