pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  20

ATM funguje (pouze) spojovaně • prozaický důvod: – 20-bytové ATM adresy se nevejdou do 5-bytových hlaviček ATM buněk • pokud by ATM fungovala nespojovaně, musela by každá ATM buňka nést (ve své hlavičce) nejméně jednu takovouto 20-bytovou adresu • řešení: – ATM funguje pouze spojovaně • do hlavičky ATM buňek se vkládají (podstatně menší) identifikátory okruhů • „celé“ ATM adresy (v rozsahu 20 bytů) se použijí pouze při navazování spojení – kdy se přenáší v těle ATM buňky (kam se již vejdou) • kromě toho: – technologie ATM používá další „trik“ pro zmenšení velikosti identifikátorů v hlavičce • a současně pro usnadnění samotného směrování (rozhodování o směru) – jde o 2-úrovňové adresování: • virtuální cesta (vyšší úroveň adresy) – identifikuje ji VPI (Virtual Path Identificator) • virtuální okruh (nižší úroveň adresy) – identifikuje ji VCI (Virtual Circuit Identificator)