pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  17

UBR: Unspecified Bit Rate • třída UBR nic negarantuje – funguje stylem best effort – nevyhrazuje se pro ni žádná přenosová kapacita • může přenést data pouze tehdy, pokud je právě k dispozici nějaká volná přenosová kapacita – nějaké momentálně prázdné „vagony“ ….. – třída UBR (Unspecified Bit Rate) se využívá například při přenosu IP paketů pomocí technologie ATM • pro implementaci IP over ATM ……