pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  13

jak je CBR realizováno? • připomenutí: – jde o emulaci přepojování okruhů v prostředí s přepojováním paketů (buněk) • představa řešení: – každá n-tá ATM buňka (každý n-tý vagon nekonečného vlaku) se vyhradí pro potřeby této emulace (pro realizaci  jednoho  okruhu) • kde „n“ se spočítá v závislosti na kapacitě, kterou je třeba vyhradit (pro emulovaný okruh) • výsledný efekt – je obdobný „kusu drátu“ o vyhrazené přenosové kapacitě • (skutečnému, fyzicky vyhrazenému) přenosovému okruhu • jediný rozdíl: – celkové přenosové zpoždění není úplně konstantní • zpoždění signálu i zpoždění přenosu jsou konstantní, ale • zpoždění ve frontách kolísá mezi 0 a dobou t – data čekají na odeslání do doby, než „přijede“ další vagon vyhrazený pro daný přenos