pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  12

CBR: Constant Bit Rate • nabízí (plně) vyhrazenou přenosovou kapacitu: obdobu „kusu drátu“ – s konstantní přenosovou rychlosti (proto: Constant Bit Rate) • s pevně danou přenosovou kapacitou, vyhrazenou jen pro daný přenos – tato kapacita se nemění - pokud není využita, nelze ji „přenechat jinému přenosu“ – jde v zásadě o (emulaci) přepojování okruhů • realizované v prostředí s přepojováním paketů/buněk (na principu statistického multiplexu) • možné využití CBR: – všude tam, kde je potřeba zřídit nějaký „telekomunikační“ okruh • například: – pro vzájemné propojení telefonních ústředen • v rámci pevné či mobilní telefonní sítě – pro nekomprimované datové přenosy • které generují konstantní datový tok – ……..