pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  11

třídy služeb ATM • ATM se snaží nabízet různé varianty přenosových služeb, s různou QoS – prezentované jako třídy služeb (Service Class / Category) • jde o: – CBR: Constant Bit Rate • emulace přepojování okruhů, s vyhrazenou přenosovou kapacitou, která je konstantní – VBR: Variable Bit Rate • emulace přepojování okruhů, s vyhrazenou přenosovou kapacitou, která je proměnná – a je garantovaná do sjednaného maxima – ABR: Available Bit Rate • obdoba Frame Relay, s vyhrazenou přenosovou kapacitou, která je proměnná – garantováno je pouze určité minimum (obdoba CIR), ale poskytnuto může být více • až do sjednaného maxima (obdoba EIR) – UBR: Unspecified Bit Rate • přenos v režimu best effort, garantováno není nic • důležité: – všechny tyto varianty (třídy služeb) mohou koexistovat vedle sebe