pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  10

přepojování buněk • jde o stejný koncept jako u statistického multiplexu: – přenosová kapacita je rozdělena na časové úseky (timeslot-y) stejně velikosti, kterése pravidelně střídají/posouvají • analogie nekonečně dlouhého vlaku s vagony stejné velikosti, který jede konstantní rychlostí – zde vagon = ATM buňka (5 bytů hlavička + 48 bytů nákladu) • technologie ATM funguje na principu statistického multiplexu – proto: každá buňka musí mít hlavičku (identifikující obsah, tím i příjemce) • neboli: ATM fakticky funguje na principu přepojování paketů – protože: statistický multiplex je zvláštní varianta přepojování paketů • kdy velikost přenášeného bloku (paketu) je konstantní – proto se mluví o (ATM) buňkách a přepojování buněk (cell switching) • výhoda přepojování buněk – lze jej snadno implementovat v HW (díky pevné velikosti buněk)