pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  9

DSS: Association, Deassociation • proč je nutná asociace (a de-asociace)? – u „drátových“ sítí o příslušnosti uzlu ke konkrétnímusegmentu či síti rozhoduje jeho připojení („vedení drátu“) • u bezdrátových sítí to ale takto fungovat nemůže – mezi přístupovým bodem (AP) a stanicemi (STA) nevedou žádné dráty …. – u bezdrátových sítí je nutná „vzájemná domluva“ mezi stanicí (STA) a přístupovým bodem (AP) konkrétní buňky • jak probíhá „domluva“ na zařazení do buňky? • stanice (STA) musí být v dosahu signálu přístupového bodu (AP) konkrétní buňky (BSS) – dosah se označuje jako BSA (Basic Set Area) • stanice požádá přístupový bod o „členství“ v BSS • STA pošle AP žádost o asociaci (DSS: Association) • přístupový bod žádosti o asociaci vyhoví • AP pošle STA kladné vyrozumění o asociaci • obdobně probíhá i vyřazení z buňky • pomocí žádosti o zrušení asociace (DSS: Deassociation)