pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  8

DS, Distribution System • DS (distribuční systém) je nutný kvůli tomu, aby bylo možné: – napojit buňku (BSS) na „okolí“ • aby buňka nebyla zcela izolovaná od vnějšího světa – existují i izolované buňky (bez napojení na okolí): IBSSS (Independent BSS), viz dále – „spojit“ více buněk (BSS) do jedné sítě (ESS) • a bylo možné vytvářet iluzi, že všechny stanice v síti (ESS) jsou “jakoby na jedné hromadě“ – realizovat agendu, spojenou se strukturou sítí a příslušností jednotlivých stanic (STA) do konkrétních buněk (BSS) • které buňky tvoří síť? Které uzly jsou jejich přístupovými body? • když zde „nejsou dráty“, jak se pozná, do které buňky patří konkrétní stanice? – zajišťovat přenos dat v rámci buněk, mezi buňkami i z/do sítě • standardy IEEE nedefinují způsob implementace DS !!!! – ale definují služby, které má DS zajišťovat !!! • Station Services (SS) • týkají se vazby mezi AP a STA v rámci buňky –  Authentication  (autentizace) –  Deauthentication (de-autentizace) –  Privacy (zajištění důvěrnosti přenášených dat) –  MAC Service Data Unit (MSDU) Delivery • vlastní přenos dat mezi STA a AP • Distribution System Services (DSS) • týkají se příslušnosti stanic do buněk –  Association (asociace STA k AP) –  Reassociation (další asociace …) –  Disassociation (zrušení asociace) –  Distribution (přenos mezi BSS) –  Integration ( přenos do jiných sítí) … doplnit ….)