pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  7

identifikátory • SSID (32 znaků) je „jméno sítě“ • někdy označováno též jako ESSID – identifikátor ESS • je společný pro všechny buňky v síti – pro všechny BSS v ESS – tento identifikátor nastavuje správce sítě, podle svého uvážení – zobrazuje se při hledání sítí WLAN • BSSID (6 bytů) je identifikátor buňky • identifikátor BSS – jde o MAC adresu přístupového bodu • BSSID zobrazují jen specializované programy