pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  6

ESS, Extended Services Set (síť) • ESS je „vyšší“ prvek infrastruktury sítí dle standardu IEEE 802.11 – odpovídá síti (u „drátových“ sítí)        • celku, propojenému na úrovni linkové vrstvy (L2) • má vlastní identifikátor: SSID (32-znakový řetězec) – všechny stanice (STA) v ESS jsou „jakoby: na jedné hromadě“ • mohou si myslet, že patří „do stejného oblaku“ a mají přímé (L2) spojení mezi sebou – obdobně, jako uzly „drátových“ sítí – ve skutečnosti je to ale jinak: • jednotlivé stanice (STA) patří do konkrétních buněk (BSS) – každá stanice může „patřit“ jen do jedné buňky (BSS) • v každé buňce je jeden přístupový bod (AP) – a každá stanice v BSS komunikuje jen s tímto přístupovým bodem • jednotlivé BSS jsou vzájemně propojeny (do výsledného ESS) prostřednictvímdistribučního systému (DS) – na distribuční systém (DS) jsou napojeny jednotlivé přístupové body