pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  5

BSS, Basic Services Set (buňka) • jde o základní prvek infrastruktury sítí dle standardu IEEE 802.11 – odpovídá segmentu u „drátových“ sítí • přesněji: kolizní doméně v Ethernetu – všechny uzly v BSS společně sdílí dostupnou kapacitu!! • je podobná buňce v mobilních sítích – funguje v režimu infrastruktury • tj. má 1 přístupový bod (AP) a jednu či více stanic (STA) – v rámci přístupové metody DCF mají všechny uzly (AP i STA) stejné postavení • pouze v rámci PCF má výsadní postavení AP, které se dotazuje jednotlivých stanic • stanice v BSS spolu nekomunikují přímo, ale jen přes AP !!! – když jedna stanice (STA1) potřebuje něco poslat jiné stanici (STA2) ve stejné BSS, pošle to nejprve přístupovému bodu (AP), a ten to následně předá druhé stanici (STA2) • v rámci BSS probíhá vždy nejvýše jedna komunikace (a to od/k přístupovému bodu)