pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  4

systémová architektura 802.11 • má následující prvky: – (koncové) stanice: STA • uzly, vystupující v roli koncových stanic – přístupový bod: AP (Access Point) • uzly, vystupující v roli přístupových bodů – buňka: BSS (Basic Services Set) • základní jednotka infrastruktury – může fungovat ve dvou různých režimech • v režimu infrastruktury má 1 přístupový bod (AP) a několik stanic (STA) • v režimu ad-hoc nemá žádný přístupový bod – každá buňka má svůj jednoznačný identifikátor: BSSID – distribuční systém: DS (Distribution System) • zajišťuje vzájemné propojení dvou či více buněk (BSS) – síť: ESS (Extended Services Set) • několik buněk (BSS), propojených mezi sebou pomocí distribučního systému (DS) • každá síť má svůj jednoznačný identifikátor: ESSID – portál • zajišťuje propojení  sítě (ESS) s jinými sítěmi LAN