pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  27

WPA (Wi-Fi Protected Access) • jde o (dočasné) řešení, které vytvořila Wi-Fi Alliance v roce 2003 – není to standard IEEE 802.11 – vychází z pracovní verze standardu IEEE 802.11i (ten byl dokončen až v roce 2004) • „WPA vzniklo z nedočkavosti – práce na standardu nepokračovaly dostatečně rychle, a Wi-Fi Alliance se nemohla dočkat …. proto vydala nehotové řešení …. jako WPA …..„ • hlavní odlišnosti (oproti finální verzi standardu 802.11i): – místo protokolu CCMP používá protokol TKIP • Temporal Key Integrity Protocol – z jednoho „výchozího“ klíče generuje dočasné šifrovací klíče, a rychle je střídá • aby se ztížila možnost odposlechu klíče, atím možnost prolomení šifrování – pro zajištění integrity přenášených zpráv (rámců) používá algoritmus Michael • Michael Message Integrity Code – zkratkou MIC • nahrazuje CRC, používané u WEP-u      • dnes je WPA překonané – hlavně kvůli protokolu TKIP, který se ukázal jako slabý a zranitelný • ale také kvůli dalším „slabým místům“ v implementaci – například v rámci funkce WPS (Wi-Fi Protected Setup) – přesto je WPA dodnes implementováno ve většině Wi-Fi zařízení