pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  24

postup přihlašování k síti • jak se stanice (STA) dozví, ke kterému přístupovému bodu (AP) se má, resp. může asociovat? – provede pasivní nebo aktivní skenování – aktivně: pomocí rámců Probe Request, pasivně čekáním na Beacon či Probe Response • dozví se o existenci sítí (získá jejich SSID) i jednotlivých přístupových bodů – i „sílu“ jejich signálu, požadavky na zabezpečení, i další parametry …. – svému uživateli může sestavit seznam dostupných sítí • i s příslušnými parametry – jméno sítě, zabezpečení, síla signálu • volbu sítě provede uživatel – „ručně“ vybere síť – pokud je v takto zvolené sítí více přístupových bodů (AP), stanice mezi nimi sama vybere ten, který je (podle ní) nejlépe dostupný • k takto zvolenému přístupovému bodu se stanice nejprve autentizuje („802.11 autentizace“) – stanice (STA) vyšle k přístupovému bodu MAC rámec Authentication • identitou stanice je její MAC adresa (48-bitová Ethernet adresa) • autentizačním údajem buď není nic (Open System Authentication), nebo WEP klíč – přístupový bod odpoví, opět pomocí MAC rámce Authentication • následně se stanice k přístupovému bodu asociuje – stanice pošle Association Request, přístupový bod odpoví pomocí Association Response