pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  23

skenování • otázka: – jak se konkrétní stanice (STA) dozví o tom, které sítě a buňky jsou v jejím dosahu? • včetně jejich parametrů: jmen sítí a buněk, podporovaných rychlostí, způsobů zabezpečení …. • možnosti: – aktivní skenování • stanice (STA) sama vysílá výzvy (MAC rámce Probe Request) na konkrétních kanálech – musí to být frekvenční kanály, které je možné (povolené) využívat • viz licenční/bezlicenční pásma • tím sama vyzývá dostupné přístupové body, aby se ozvaly (formou rámců Probe Response) – v odpovědi přístupové body (AP) sdělují požadované informace o sobě – pasivní skenování • stanice (STA) pasivně poslouchá na zvoleném kanále – mohou to být i jiné než povolené kanály • čeká na rámce Probe Response nebo Beacon, z nich se dozví vše potřebné • k čemu (a jak) stanice využívá informace získané skenováním? – pro výběr sítě (ESS) a přecházení mezi sítěmi („roaming“) • toto není součástí (základních) standardů IEEE 802.11 !!!! – řeší to uživatel, nebo aplikační SW na jeho stanici – pro výběr buňky (BSS) v rámci sítě (ESS) a přecházení mezi buňkami • toto je součástí standardů IEEE 802.11 a stanice by měly zajišťovat samy (automaticky)