pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  22

řídící rámce a rámce pro správu • tyto MAC rámce (dle 802.11) „nepřechází“ do distribučního systému (DS) – přenáší se jen mezi stanicemi (STA) a přístupovými body (AP) • případně jen mezi stanicemi (STA) v rámci buněk, fungujících v režimu ad-hod (IBSSS) – proto pro tyto rámce musí být nastaveno • řídící rámce slouží potřebám řízení přístupu  – pro zprávy RTS/CTS, pro potvrzen ACK atd. • rámce pro správu zajišťují „agendu fungování buňky“ – ve smyslu „domluvy“ mezi stanicemi (STA) a přístupovými body (AP) • mj. pro potřeby autentizace (deautentizace), asociace (reasociace, de-asociace) atd. – ale také v podobě: • rámců Probe („výzva“) – vysílá je (z vlastní iniciativy) stanice, jako Probe Request, avyzývá tím přístupové body (či jiné stanice) kurčité reakci  • testuje jejich existenci a dostupnost – ostatní uzly na tyto rámce odpovídají • existují „odpovědní“ rámce: Probe Response • rámců Beacon  („maják“) – vysílá je (z vlastní iniciativy) přístupový bod, aby inzeroval svou existenci a své parametry • například informoval o jméně sítě (SSID) a o dostupných možnostech přenosu – na tento druh rámců se neodpovídá • neexistuje rámec pro odpověď