pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  21

odbočení: režim ad-hoc • buňka bezdrátové sítě (BSS) nemusí fungovat jen dosud popisovaným způsobem – v režimu infrastruktury: s příst. bodem (AP) a napojením na distribuční systém (DS) • toto je obvyklé řešení – pro „plánované“ bezdrátové sítě – takové bezdrátové sítě, které si někdo dopředu vytvoří (např. doma, v kanceláři, škole, …), apak je opakovaně používá • typicky: jejich přístupové body (AP) jsou umístěny pevně (nepřemisťují se), a jsou propojeny mezi sebou a napojeny na pevné (drátové) sítě pomocí distribučních systémů (DS) • alternativa: – buňka (BSS) může fungovat v režimu ad-hoc, jako tzv. Independent BSS (IBSS) • nemá žádný přístupový bod – všechny uzly jsou si rovné („peers“) • a komunikují mezi sebou přímo – buňka je izolovaná od okolního světa • není napojena na žádný distribuční systém • proto pro všechny MAC rámce platí: – typické využití: • pro „spontánní“ propojení mobilních zařízení – za účelem jejich dočasné komunikace • např. přenos souborů mezi tablety, tisk na tiskárně apod.