pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  2

Wi-Fi, certifikace • WLAN (Wireless LAN) je obecné označení pro všechny bezdrátové sítě LAN – dnes nejrozšířenější jsou takové sítě, které vychází ze standardů IEEE 802.11 • ale existují i jiné bezdrátové sítě LAN, např. HiperLAN, HomeRF ……. • Wi-Fi (od: Wireless Fidelity) je „nálepka“, vyjadřující získání certifikace o: – dodržení standardů IEEE 802.11 – interoperabilitě s ostatními produkty dle standardů IEEE 802.11 • „nálepku“ Wi-Fi uděluje sdružení Wi-Fi Alliance • dříve: sdružení WECA (Wireless Ethernet Compatibility Alliance) – uděluje ji konkrétním produktům od konkrétních výrobců • poté, co tyto produkty úspěšně projdou testováním v nezávislých odborných laboratořích – které Wi-Fi Alliance autorizuje (a které testují podle její metodiky a kritérií) • výsledky testování lze nalézt v databázi Wi-Fi Alliance (http://www.wi-fi.org/product-finder) – certifikuje se vůči různým profilům (programům), které se týkají dílčích standardů – a tím i konkrétních schopností, funkcí, vlastností atd. • např. podpory standardů 802.11b/g/n/ac, WPA, WPA2 atd.