pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  17

formát MAC rámců 802.11 • Frame Control: – „hlavní část“ hlavičky MAC rámce, obsahuje údaje o typu rámce • Type: zda jde o řídící rámec (00), rámec pro správu (01) nebo datový rámec (10) • Subtype: detailnější rozlišení typu rámce pro jednotlivé kategorie – 0000: Association Request (žádost o asociaci), 0001: Association Response (odpověď) – 0100: Probe Request („dotaz“, viz dále), 0101: Probe Response – 1000: Beacon („vysílání majáku“, viz dále) – 1011: Authentication (žádost o autentizaci), 1100: Deauthentication – ……. – 1011: zpráva RTS (Request to Send), 1100: zpráva CTS (Clear to Send) – 1101: zpráva ACK (potvrzení doručených dat) – …….. – 0000: Data (datový rámec) – 0100: Null Data (prázdný datový rámec, nenese žádná užitečná data) – …….