pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  16

MAC rámce 802.11 • bezdrátové sítě dle standardu IEEE 802.11 používají 3 druhy MAC rámců • řídící MAC rámce (Control Frames),  slouží potřebám řízení přístupu • rámce pro zprávy RTS/CTS (řešení problému předsunuté a skryté stanice) • rámce pro zprávy ACK (potvrzování přijatých datových rámců) • MAC rámce pro správu (Management Frames) • Beacon rámce ("maják") – využívá je přístupový bod (AP) k inzerování své přítomnosti a svých parametrů • Probe, Probe Response – rámce pro zjišťování přítomnosti a schopnosti uzlů (stanic i přístupových bodů) • Authentication, De-authentication – rámce pro žádost o autentizaci/ukončení autentizace • Association Request/Response – rámce pro žádost/odpověď na asociaci • Re-association Request/Response – rámce pro žádost/odpověď na asociaci stanice (STA) s přístupovým bodem (AP) v jiné buňce (BSS) téže sítě (ESS) • Disassociation – rámec pro žádost o ukončení asociace stanice (STA) s AP • datové MAC rámce – pro vlastní přenos dat