pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  15

DSS: Integration • připomenutí: – mezi služby distribučního systému (DSS, DS Services) patří služba Delivery • pro (bezdrátový) přenos mezi stanicí a přístupovým bodem (v rámci buňky) – využívá MAC rámce 802.11 – samotný (drátový) distribuční systém používá MAC rámce 802.3 • které se liší od rámců 802.11 • důsledek: – musí existovat další služba distribučního systému (DSS): Integration • umožňuje provázat (propojit) bezdrátové sítě dle IEEE 802.11 s jinými sítěmi – hlavně se sítěmi IEEE 802.3 („drátovým“ Ethernetem) – integrovat je do jednoho celku • hlavní úkol služby: převod mezi MAC rámci 802.11 a jinými (obvykle MAC rámci 802.3)