pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  14

Jak je realizován distribuční systém? • připomenutí: – standardy IEEE 802.11 nedefinují, jak má být distribuční systém (DS) implementován • ale definují služby, které má distribuční systém zajišťovat – funkce DSS: Association, Reassociation, Disassociation, Distribution, Integration • v praxi (obvykle): – distribuční systém (DS) je realizován propojením přístupových bodů (AP) pomocí klasického „drátového“ Ethernetu (dle IEEE 802.3) • představa: přístupový bod má 2 rozhraní a „mezi nimi“ se chová jako přepínač – jedno rozhraní je bezdrátové (802.11), druhé je „drátové“ (802.3) • důsledek: pokud MAC rámec prochází skrz přístupový bod, je překládán z/do „bezdrátového“ formátu (dle 802.11) a „drátového“ formátu (dle 802.3) – zatímco vložený obsah (LLC rámec) zůstává beze změny – služby distribučního systému (DSS) zajišťují jednotlivé přístupové body (AP) • ve vzájemné součinnosti