pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  13

DSS: Distribution • služba Delivery – je součástí služeb SS (Station Services) • protože se týká přenosu dat jen v rámci buňky (BSS) – mezi stanicí (STA) a přístupovým bodem (AP) • nemusí řešit „kde se kdo nachází“ • služba Distribution – týká se přenosu i mezi buňkami (BSS) • proto již musí řešit, „kde se kdo nachází“ – potřebuje mít informace o tom, kde se nachází zdrojová i cílová stanice (STA) • a z toho si odvodit, přes které přístupové body (AP) musí data projít – takovéto informaci má a udržuje distribuční systém (DS) • získává je na základě asociací/deasociací/reasociací • k přístupovým bodům v jednotlivých buňkách – proto je tato služba součástí služeb DSS (Distribution System Services)