pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  12

SS: Delivery a Privacy • další služby ze skupiny SS (Station Services) – Delivery: přenos dat mezi stanicí (STA) apřístupovým bodem (AP) • v podobě bloků  MSDU (MAC Service Data Unit) – fakticky jde o přenos linkových (MAC) rámců – tyto rámce jsou specifické pro bezdrátové sítě na bázi standardů 802.11 • jsou „příbuzné“ s rámci Ethernetu (802.3), ale nejsou totožné – viz dále • např. obsahují až 4 MAC adresy (zatímco rámce 802.3 obsahují jen 2 MAC adresy) – Privacy: (volitelné) zajištění důvěrnosti přenášených dat • vhodné kvůli možnosti snadného odposlechu dat přenášených bezdrátově („otevřeným prostorem“) • zajišťuje se šifrováním přenášených dat – obsahu MAC rámců (MSDU) • původní standard IEEE 802.11 nabízel pro šifrování (zajištění důvěrnosti) pouze technologii WEP (Wired Equivalent Privacy) – která dnes již ale není dostatečně silná • novější standardy nabízí další, bezpečnější možnosti – silnější možnosti šifrování ….