pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  11

SS: Authentication • kdy může přístupový bod (AP) vyhovět žádosti o asociaci? – když ví, kdo (která stanice, STA) ho o asociaci žádá! • teprve pak se může rozhodovat – zda novou stanici „pustí“ do své buňky, či nikoli • proto je nutná autentizace • coby ověření identity té stanice, která se chce asociovat • stanice (STA) musí být v dosahu signálu (BSA) přístupového bodu (AP) konkrétní buňky (BSS) • stanice pošle přístupovému bodu žádost o (svou) autentizaci (SS: Authentication) • spolu s dalšími údaji, které osvědčují identitu stanice – např. sdílený klíč • přístupový bod odpoví kladně • pokud se mu podařilo úspěšně autentizovat stanici – nebo odpoví záporně, pokud autentizace nebyla úspěšná • původní standard 802.11 definoval 2 varianty autentizace • novější standardy možnosti autentizace rozšiřují (MAC address, 802.1X, WPA, WPA2, viz dále) – Open System Authentication • „prázdná“ autentizace – přístupový bod vyhoví každé žádosti • a nic neposuzuje, na nic se neptá – Shared Key Authentication • skrze znalost tajného (sdíleného) klíče – implementováno pomocí technologie WEP (Wired Equivalent Privacy)