pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  10

DSS: Reassociation • připomenutí: – jedna síť (ESS) může mít více buněk (BSS) • propojených pomocí distribučního systému (DS) – stanice (STA) se asociuje vždy k „nejlepší“ buňce (BSS) • resp. k jejímu přístupovému bodu (AP) – „nejlepší“ na základě podmínek pro přenos • dosahu, síly signálu, nejméně rušení atd. • otázka: – co když se podmínky změní? • například když se stanice (STA) přemístí a bude mít lepší podmínky pro komunikaci s jiným přístupovým bodem (AP) v jiné buňce téže sítě? – pak by mělo dojít ke změně asociace • pomocí služby DSS: Reassociation – pro změnu asociace v rámci téže sítě (ESS)      • důsledek: – distribuční systém (DS) si musí vést určitou formu evidence (databázi) toho, „kde se která stanice nachází“ • se kterým AP ve které buňce je stanice asociována