pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  9

volba kanálu a regulace výkonu • s využitím různých částí bezlic. pásem jsou spojeny konkrétní podmínky – definované v generální licenci (všeobecném oprávnění) • automatická regulace výkonu – TPC = Transmit Power Control – uzel vysílá jen tak silně, jak je zapotřebí • aby zbytečně nezpůsoboval rušení • sám omezuje „sílu“ svého vysílání – povinné pro pásma c + d !!!! • vyzářený výkon – pásmo a: max. 100 mW střední e.i.r.p. – pásma b, c: max. 200 mW střední e.i.r.p. – pásmo d: max. 1 W střední e.i.r.p. • dynamická volba kanálu – DFS = Dynamic Frequency Selection – uzel sám vybírá vhodný kanál • ideálně: takový, který je volný – povinné pro pásma c + d !!! • možnost využití (v ČR): – pásma b + c : jen „indoor“ • uvnitř budov (i vlaků, busů, letadel, …) – pásma a + d: lze i „outdoor“ • i vně budov – v EU: pásmo a jen „indoor“