pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  8

frekvenční kanály v pásmu 5 GHz • připomenutí: v pásmu 5 GHz jsou dnes k dispozici 2 nesouvislé bloky • kanály v pásmu 5150 až 5350 MHz (celkem 200 MHz) – zde jsou 4+4 nepřekrývající se kanály (číslo 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64) • o šířce 20 MHz a s rozestupem 20 MHz (tj. těsně na sebe navazují – kromě okrajů pásma) • kanály v pásmu 5470 až 5725 MHz (celkem 255 MHz) – zde je celkem 11 nepřekrývajících se kanálů • také o šířce 20 MHz