pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  34

standard IEEE 802.11af (únor 2014) • označovaný též jako White-Fi či  Super Wi-Fi – pro využití v bezdrátových lokálních sítích (Wireless LAN, WLAN), do cca 1 km • existuje „podobný“ standard IEEE 802.22 pro WRAN (Wireless Regional Area Net.), do 100 km • 802.11af využívá tzv. bílá místa v televizních pásmech (54 až 790MHz) – tj. frekvenční kanály, přidělené potřebám pozemského (terestrického) vysílání • ale které nejsou skutečně využívány (proto: bílá místa, white spaces) – jde o frekvenční kanály v rozsahu 8 MHz (Evropa, systém PAL/SECAM) • v USA (systém NTSC) jen 6 MHz (USA, NTSC) – 1 paprsek/proud v jednom 8 MHz kanále může dosáhnout přenos. rychlosti až 35.6Mbit/s • lze pracovat až se 4 paprsky/proudy a využívat  až 4 kanály současně, celkem max. 568.9 Mbit/s • vyžaduje – znalost své polohy a „povolení“ k využití TV kanálů • přístupový bod si pomocí GPS zjistí svou polohu a dotáže se geolokační databáze (GDB) – kde se dozví, které TV kanály jsou v jeho lokalitě nevyužívané a jak dlouho • a dostane povolení použít konkrétní kanál na určitou dobu (v EU na 2 hodiny) • používá tzv. kognitivní rádio – „chytré rádio“, jehož funkce jsou definovány skrze SW a lze je snadno a rychle měnit • a které se rychle přizpůsobuje měnícím se podmínkám – zde: aktuální dostupnosti využitelných kanálů, potřebě nerušit jiné přenosy, ……