pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  28

metody „G protection“ • připomenutí: jde o tzv. mixed mode – kdy  jedné síti (buňce) koexistují vedle sebe zařízení dle 802.11b a dle 802.11g • ve smyslu: jsou asociovány se stejným přístupovým bodem (AP, Access Point) – zařízení dle 802.11b „nerozumí“ zprávám, přenášených pomocí OFDM či PBCC • důsledek: narušují průběh komunikace a výrazně snižují celkovou propustnost – zařízení  802.11b mohou „skákat do řeči“ zařízením 802.11g • možná opatření: – používání zpráv RTS/CTS • původně vyvinuto pro řešení problému předsunuté/skryté stanice, zde využito k jinému účelu • když chce nějaká stanice vysílat, nejprve vyšle zprávu RTS (pomocí DSSS), a čeká na odezvu v podobě zprávy CTS (DSSS) – ostatní stanice v dosahu to respektují a po dobu NAV (obsaženou v RTS/CTS) nevysílají – používání zpráv „CTS to self“ • chybí zpráva RTS, uzel pomocí CTS povoluje vysílání sám sobě – ale ostatní uzly v dosahu „slyší“ vektor NAV ve zprávě CTS a po příslušnou dobu nevysílají – úprava přístupové metody DCF (CSMA/CA) • jde konkrétně o (velikost intervalu pro) náhodně volené doby čekání, a počty opakování – v rámci 802.11g jsou tyto hodnoty optimalizovány (zmenšeny) kvůli větší efektivnosti • v mixed módu se přizpůsobují (vrací) na úroveň hodnot z 802.11b