pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  26

standardy 802.11a a 802.11h • standard IEEE 802.11a vznikl vUSA (v roce 1999) – podle tamních podmínek pro využívání pásma 5 GHz na bezlicenčním principu • rozdíly USA oproti ČR (a EU): – v době vzniku standardu (do roku 2007) v USA nebyly vyžadován „ekologické“ funkce • dynamická volba kanálu – DFS, Dynamic Frequency Selection • regulace vysílacího výkonu – TPC, Transmit Power Control) – na bezlicenčním principu se mohly využít (trochu) jiné rozsahy frekvencí, než v ČR/EU • důsledek: – zařízení, vycházející ze standardu 802.11a, se v ČR/EU nedala použít • bez nezbytných úprav – snížení vysílacího výkonu • řešení: nový standard IEEE 802.11h (z roku 2004) • „Spectrum Managed 802.11a (5 GHz) for European compatibility (2004)“ – hlavní rozdíl:  zabudované „ekologické“ chování vůči bezlicenčním pásmům • povinná podpora  TPC a DFS – DFS: když detekuje jiná zařízení na stejném frekvenčním kanále,  přejde na jiný kanál • určeno hlavně pro „vyhýbání se“ radarům a podobným zařízením, která mohou využívat stejná pásma – TPC: umožňuje, aby se 2 zařízení vzájemně dohodla na „síle“ signálu pro vzájemnou komunikaci • s cílem minimalizovat energii signálu, atím minimalizovat případná rušení jiných přenosů • původně vyvinuto v Evropě, pro HiperLAN2 – ostatní charakteristiky obou standardů jsou shodné • například dosahované rychlosti atd.