pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  25

standard 802.11a • využívá pásmo 5 GHz a techniku OFDM – kanály v tomto pásmu mají šířku 20 MHz • 802.11 pro OFDM využívá z 20 MHz jen 16,25 MHz (kvůli oddělení a minimalizaci přeslechů) • „ortogonální FDM“: používá 52 nosných (carriers), z toho 48 pro přenos dat, 4 pilotní – přenos bitů využívá redundanci skrze blokové kódování (konvoluční kódy) • v poměrech 1:2, 2:3 a 3:4  (na 3 datové bity jsou skutečně odesílány 4 bity) – používá se konstantní symbolová  rychlost: 250 000 symbolů/s • 1 symbol trvá 3,2 µs, odstup před dalším symbolem je 0,8 µs  (celkem „rozestup“ 4 µs) – mění se způsob kódování a tím i počet bitů, které reprezentuje 1 symbol • tím se mění i přenosová rychlost, viz tabulka