pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  24

rámce IEEE 802.11 • již u standardu 802.11 se fyzická vrstva (PHY) rozpadla na dvě podvrstvy: – PMD (Physical Media Dependent) • řeší přenos jednotlivých bitů • liší se pro jednotlivé druhy rádiového přenosu – FHSS, DSSS, DFIr – PLCP (Physical Layer Convergence Protocol) • přenáší celé bloky („fyzické“ rámce) • struktura rámce PLCP (pro DSSS u 802.11b) – je stejná pro všechny rychlostní varianty • využívá se toho, že čipová rychlost je stále stejná (11 Mchip/s) – jde vlastně jen o „jemnost rozlišování“ toho, co jednotlivé čipy reprezentují (kolik bitů) – hlavička PLCP rámce má vždy rychlost 1 Mbit/s  (tj. 11 čipů reprezentuje 1 bit) • jedna z položek hlavičky říká, jakou přenosovou rychlost používá nákladová část rámce