pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  23

přenos dat v IEEE 802.11b • rozšíření 802.11b nabízí celkem 4 rychlosti – 1Mbit/s | 2 Mbit/s | 5,5 Mbit/s | 11 Mbit/s • mezi kterými se přechází automaticky, díky technice dynamic rate shifting – pokud se podmínky pro přenos zhorší, koncové zařízení samo přejde na nižší rychlost • a naopak: pokud se zlepší, koncové zařízení přejde na vyšší rychlost • jak se dosahuje různých rychlostí? – přenáší se (analogové) symboly – rozdíl je v tom: • kolik je různých symbolů & kolik datových bitů každý symbol reprezentuje • kolik je čipů v rámci symbolu & kolik čipů reprezentuje kolik bitů • jak rychle se střídají jednotlivé symboly (jaká je symbolová rychlost) – vždy stejná je naopak čipová rychlost • jak rychle se střídají jednotlivé čipy (úlomky) – rozdíl je v počtu 4ip; v symbolu, použité modulaci a symbolové rychlosti • naopak stále stejná je tzv. čipová rychlost (četnost čipů/úlomků za sekundu)