pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  21

standard 802.11 Prime (1997) • pokrývá: – fungování podvrstvy MAC (řízení přístupu) na principu CSMA/CA (viz lekce č. 7) • definuje přístupovou metodu PCF, včetně RTS/CTS – Point Coordination Function • přístupovou metodu DCF – Distributed Coordination Function – fungování fyzické vrstvy (PHY) • zde předpokládá 3 možné varianty řešení rádiových přenosů, s rychlostí přenosu 1 či 2 Mbit/s – FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum • v bezlicenčním pásmu 2,4 GHz (2400 MHz až 2483,5 MHz) • 75 kanálů o šířce 1 MHz, přeskok 2,5x za sekundu, • rychlost přenosu 1 Mbit/s (volitelně i 2 Mbit/s) – DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum) • v bezlicenčním pásmu 2,4 GHz (2400 MHz až 2483,5 MHz) • 13 kanálů (v ČR) o šířce 22 MHz • rychlosti přenosu: 1 Mbit/s a 2 Mbit/s – DFIr (Diffused Infrared) • infračervené světlo v pásmu 300 - 428 GHz • je nutná přímá viditelnost !!! • v praxi se DFIr neprosadilo