pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  20

z historie: bezdrátový Ethernet • sítě WLAN vděčí za svůj vznik snahám „zbavit Ethernet drátů“ – vytvořit bezdrátový Ethernet • nejprve se objevují (proprietární) firemní řešení – kolem let 1986-7: Proxim, Symbol • problémy se vzájemnou kompatibilitou • roste potřeba společného standardu – z iniciativy firmy NCR se aktivity ujímá IEEE • NCR chtěla propojit bezdrátově své pokladny • 1989-97: hledání technického řešení – 1990: vzniká AT&T WaveLAN • používá techniku DSSS – 1996: první čipset pro bezdrátový Ethernet • Harris (Intersil): PRISM WLAN chipset • 9/1990: založena prac. skupina IEEE 802.11 • 1997: dosažena dohoda na společném standardu – označován jako standard IEEE 802.11 • též: IEEE 802.11 Prime • z počátku je celé řešení prezentováno jako „bezdrátový Ethernet“ – praktického dodržování standardů a testování kompatibility se ujala asociace WECA (1999) • Wireless Ethernet Compatibility Alliance • teprve později se začíná hovořit o Wi-Fi – asociace WECA se přejmenovala na Wi-Fi Alliance (1.10.2002)