pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  19

skutečné fungování DSSS v 802.11 • příklad: přenos rychlostí 1 Mbit/s – jako „rozprostírací posloupnost“ (spreading code) je použit 11-bitový Barkerův kód • 1 je nahrazena posloupností 11 čipů 01000101111,  0 posloupností 10111010000 – každý z bitů Barkerova kódu je kódován pomocí 2-stavové (fázové) modulace (DBSPK: Differential Binary Phase Shift Keying) a tvoří 1 čip (úlomek) • 1 = fázový posun o 180°;  0 = fázový posun o 0° – 11 čipů (odpovídajících 11 bitům Barkerova kódu) tvoří symbol (vzorek) • při této rychlosti existují 2 různé symboly,  každý symbol reprezentuje 1 (datový) bit • symboly se střídají s rychlostí 1 Msymbol/s (tzv. symbolová rychlost)