pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  18

připomenutí: představa DSSS • DSSS, Direct Sequence Spread Spectrum – technika přímo rozprostřeného spektra, rozprostírání přímou posloupností, …… • využívá se například u IEEE 802.11b (Wi-Fi), ……. • podstata – místo jednoho bitu se přenese celý symbol (jakýsi „vzorek“) předem známého tvaru,  tvořený posloupností tzv. chipů („úlomků“) • v případě hodnoty 1 se přenáší tento „vzorek“ • v případě hodnoty 0 jeho invertovaná podoba • představa fungování – symbol („vzorek“) nemusí přesahovat úroveň šumu • může být vysílán i s nižší „silou“ – ale příjemce jej dokáže rozpoznat díky tomu, že „ví, co má hledat“ – dosahuje se efektu úspory energie / malého rušení jiných přenosů / utajení – přijatý symbol (vzorek) může být i poškozen • příjemce hledá i „podobné“ vzorky, které ještě dokáže rozpoznat a odlišit od sebe – poznat, zda jde o 1 (symbol) nebo 0 (invert. symbol) – dosahuje se efektu robustnosti – určitá míra poškození symbolů (vzorků) nenaruší přenos